Quản lý text trong bản vẽ CAD xây dựng!

Text trong bản vẽ kĩ thuật xây dựng tốt nhất nên dùng Text đơn, tức là 1 đối tượng chữ trên 1 dòng, hạn chế dùng Mtext, tức là 1 đoạn text dài, gồm nhiều dòng.
Mỗi đối tượng Text đều có thuộc tính cơ bản là textstyle: tức là kiểu text.Mặc định 1 bản vẽ CAD có 1 textstyle chuẩn: Standard. Do đó muốn chỉnh các thông số cho đối tượng text của mình như font, độ dày rộng chữ… cần phải chỉnh trong textstyle.
-lệnh cơ bản :
+TEXTSTYLE: tạo 1 kiểu text
+Dtext: tạo 1 đối tượng text đơn.
-Sau khi tạo 1 text đơn thì kiểu của text đơn đó sẽ có thuộc tính textstyle là textstyle hiện hành.
VD: textstyle hiện hành là Cstyle trong đó quy định font là Vn.ArialH , độ rộng chữ là 0.9 , Béo, Nghiêng…–> khi tạo 1 text đơn bằng lệnh Dtext thì đối tượng text này sẽ có các thuộc tính trên.
*1 thông số quan trọng của text là texthight: tức là chiều cao text (đồng nghĩa với độ to-nhỏ của text.).Trong textstyle nên để mặc định texthight là 0. Sau đó chỉnh cao text cho riêng từng đối tượng text.
*Quản lý text theo tỉ lệ in ấn:
+Cỡ chữ in ra đối với A4: chữ nên có kích cỡ như sau:
-1.5 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu
-2.0mm: đối với các text đề mục
-2.5mm: đối với các text tiêu đề
-4.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.
+Cỡ chữ in ra đối với A3: chữ nên có kích cỡ như sau:
-2.0 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu
-2.5mm: đối với các text đề mục
-3.0mm: đối với các text tiêu đề
-5.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.
+Cỡ chữ in ra đối với A2: chữ nên có kích cỡ như sau:
-2.5 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu
-3.0mm: đối với các text đề mục
-3.5mm: đối với các text tiêu đề
-6.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.
+Cỡ chữ in ra đối với A1: chữ nên có kích cỡ như sau:
-3.0 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu
-3.5mm: đối với các text đề mục
-4.0mm: đối với các text tiêu đề
-8.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.
+Cỡ chữ in ra đối với A0: chữ nên có kích cỡ như sau:
-4.0 mm: đối với các text nhỏ, nội dung chuyên sâu
-5.0mm: đối với các text đề mục
-6.0mm: đối với các text tiêu đề
-10.0mm: đối với các text tiêu đề của bản vẽ, bố cục bản vẽ.
-Như vậy, căn cứ theo tỷ lệ bản vẽ mà đặt texthight trong bản vẽ cho phù hợp để khi in ra được cỡ chữ như mong muốn.
-Cách tính cỡ chữ theo tỉ lệ bản vẽ:
+Tỷ lệ bản vẽ khi in ra là 1/x
+Cao chữ trong bản vẽ là y
+Cao chữ khi in ra là z.
—> z = y/x
nếu muốn chữ sau khi in ra là 3.0mm đối với bản vẽ tỷ lệ 1/100 thì trong bản vẽ chữ đó phải có cao chữ là : y=z*x = 3.0 * 100 = 300 đơn vị.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top